Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego i multimedialnych pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku

Zadanie 1. Dostawa oraz montaż pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu rządowego „Cyfrowa szkoła”.

Zadanie 2. Dostawa monitorów ekranowych

PDF (67 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


DOC (1 079 KB)

SIWZ - Cyfrowa szkołaData dodania: 2012-08-22 13:58:45
Autor: Lucjan Rugor


PDF (19 KB)

Wyjaśnienia do treści SIWZData dodania: 2012-08-28 15:59:35
Autor: Lucjan Rugor


PDF (18 KB)

Wyjaśnienia do treści SIWZ (2)Data dodania: 2012-08-29 14:12:05
Autor: Lucjan Rugor


DOC (58 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


PDF (37 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.Data dodania: 2012-09-24 16:39:03
Autor: Lucjan Rugor


DOC (43 KB)

Informacja o unieważnieniu postępowania Zadanie 1Data dodania: 2012-10-08 16:34:51
Autor: Lucjan Rugor


Przetarg nieograniczony na  dostawę oraz montaż multimedialnych pomocy dydaktycznych i sprzętu informatycznego niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu rządowego „Cyfrowa szkoła”
dla Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku

PDF (65 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


DOC (1 016 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaData dodania: 2012-10-19 18:43:55
Autor: Lucjan Rugor


DOC (48 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2012-11-08 15:56:18
Autor: Lucjan Rugor


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

PDF (74 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (147 KB)

Załącznik nr 1_Opis przedmiotu zamówienia


DOC (35 KB)

Załącznik nr 2_Formularz ofertowy


DOC (25 KB)

Załącznik nr 3_Oświadczenie


DOC (53 KB)

Załącznik nr 4_Wzór umowyData dodania: 2017-11-20 11:26:48
Autor: Lucjan Rugor


PDF (954 KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2017-11-30 15:03:33
Autor: Lucjan Rugor