Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (12 KB)

Zarządzenie nr 05/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20Data dodania: 2010-12-19 10:53:17
Autor: Lucjan Rugor


PDF (16 KB)

Zarządzenie nr 06/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20Data dodania: 2010-12-19 10:54:25
Autor: Lucjan Rugor


PDF (18 KB)

Zarządzenie nr 07/2010 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w RybnikuData dodania: 2010-12-19 10:55:09
Autor: Lucjan Rugor


PDF (15 KB)

Zarządzenie nr 08/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20Data dodania: 2010-12-19 10:55:57
Autor: Lucjan Rugor


PDF (14 KB)

Zarządzenie nr 09/2010 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w RybnikuData dodania: 2010-12-19 12:05:49
Autor: Lucjan Rugor


PDF (18 KB)

Zarządzenie nr 10/2010 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w RybnikuData dodania: 2010-12-19 12:06:19
Autor: Lucjan Rugor


PDF (13 KB)

Zarządzenie nr 11/2010 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w RybnikuData dodania: 2010-12-21 13:32:43
Autor: Lucjan Rugor


PDF (24 KB)

Zarządzenie Nr 13/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w RybnikuData dodania: 2011-01-04 16:01:51
Autor: Lucjan Rugor


PDF (26 KB)

Zarządzenie Nr 14/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w RybnikuData dodania: 2011-01-04 16:02:51
Autor: Lucjan Rugor


PDF (69 KB)

Zarządzenie Nr 15/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w RybnikuData dodania: 2011-01-04 16:03:36
Autor: Lucjan Rugor


PDF (399 KB)

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowościData dodania: 2011-01-04 16:06:18
Autor: Lucjan Rugor


PDF (24 KB)

Zarządzenie Nr 02/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiemData dodania: 2011-01-10 16:12:48
Autor: Lucjan Rugor


PDF (12 KB)

Zarządzenie Nr 03/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia kosztu obiadu oraz regulaminu stołówki szkolnejData dodania: 2011-02-01 16:14:27
Autor: Lucjan Rugor


PDF (25 KB)

Zarządzenie Nr 04/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie powołania zespołu ds. indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I - IIIData dodania: 2011-02-07 16:16:28
Autor: Lucjan Rugor


PDF (12 KB)

Zarządzenie Nr 05/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowościData dodania: 2011-03-21 16:17:53
Autor: Lucjan Rugor


PDF (13 KB)

Zarządzenie Nr 06/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychData dodania: 2011-04-15 16:19:26
Autor: Lucjan Rugor


PDF (61 KB)

Zarządzenie Nr 07/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia procedury dopuszczenia do użytku programu nauczaniaData dodania: 2011-04-15 14:54:53
Autor: Lucjan Rugor


PDF (45 KB)

Zarządzenie Nr 08/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowościData dodania: 2011-07-12 19:11:26
Autor: Lucjan Rugor


PDF (53 KB)

Zarządzenie Nr 09/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia regulaminu wycieczek.Data dodania: 2011-08-31 10:13:55
Autor: Lucjan Rugor


PDF (139 KB)

Zarządzenie Nr 10/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia Systemu Bezpieczeństwa w szkole.Data dodania: 2011-08-31 15:16:05
Autor: Lucjan Rugor


PDF (13 KB)

Zarządzenie Nr 11/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.Data dodania: 2011-09-29 12:17:33
Autor: Lucjan Rugor


PDF (26 KB)

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie przekształcenia ewidencji inwentarza z formy papierowej w formę elektroniczną.Data dodania: 2011-09-30 10:19:26
Autor: Lucjan Rugor


PDF (88 KB)

Zarządzenie Nr 13/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia procedury organizacji nauczania indywidualnego.Data dodania: 2011-10-05 12:54:33
Autor: Lucjan Rugor


PDF (22 KB)

Zarządzenie Nr 01/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykonywania działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeprowadzania ewakuacji.Data dodania: 2012-02-01 12:57:04
Autor: Lucjan Rugor


PDF (28 KB)

Zarządzenie nr 04/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania i nagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w RybnikuData dodania: 2012-05-07 13:33:03
Autor: Lucjan Rugor


PDF (29 KB)

Zarządzenie nr 05/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu ZFŚS.Data dodania: 2012-05-18 13:35:04
Autor: Lucjan Rugor


PDF (15 KB)

Zarządzenie nr 07/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie powołania komisji przetargowej.Data dodania: 2012-07-03 10:37:11
Autor: Lucjan Rugor


PDF (36 KB)

Zarządzenie Nr 08/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2012-09-24 14:47:03
Autor: Lucjan Rugor


PDF (34 KB)

Zarządzenie Nr 10/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2012-11-08 15:44:40
Autor: Lucjan Rugor


PDF (70 KB)

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowoścData dodania: 2013-05-06 17:21:19
Autor: Lucjan Rugor


PDF (33 KB)

Zarządzenie Nr 02/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie kryteriów przy doborze pracowników do rozwiązania umów o pracę,zastosowania ograniczonego wymiaru zatrudnienia lub przeniesienia na inne stanowisko pracy.Data dodania: 2013-05-06 17:28:48
Autor: Lucjan Rugor


PDF (37 KB)

Zarządzenie Nr 04/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy szkolnejData dodania: 2013-09-06 17:31:41
Autor: Lucjan Rugor


PDF (141 KB)

Zarządzenie Nr 01/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla realizacji Projektu „Lekcja nieograniczonych możliwości”Data dodania: 2014-02-06 17:36:17
Autor: Lucjan Rugor


PDF (36 KB)

Zarządzenie Nr 02/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnegoData dodania: 2014-03-07 17:38:46
Autor: Lucjan Rugor


PDF (43 KB)

Zarządzenie Nr 04/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad postępowania w sprawach zamówień publicznychData dodania: 2014-05-06 17:42:55
Autor: Lucjan Rugor


PDF (39 KB)

Zarządzenie Nr 05/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie dni wolnych przypadających w sobotę 3 maja oraz 1 listopada.Data dodania: 2014-05-06 17:44:53
Autor: Lucjan Rugor


PDF (25 KB)

Zarządzenie Nr 06/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczychData dodania: 2014-10-06 17:47:01
Autor: Lucjan Rugor


PDF (30 KB)

Zarządzenie Nr 07/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie skontrum w bibliotece szkolnejData dodania: 2014-10-30 17:48:56
Autor: Lucjan Rugor


PDF (42 KB)

Zarządzenie Nr 09/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie przeprowadzenia spisu z naturyData dodania: 2014-12-01 17:52:05
Autor: Lucjan Rugor


PDF (37 KB)

Zarządzenie Nr 01/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegoData dodania: 2015-04-02 17:54:28
Autor: Lucjan Rugor


PDF (29 KB)

Zarządzenie Nr 02/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie dnia wolnego przypadającego w sobotę 15 sierpnia.Data dodania: 2015-08-20 13:53:02
Autor: Lucjan Rugor


PDF (24 KB)

Zarządzenie Nr 03/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia kosztu obiadu oraz regulaminu stołówki szkolnejData dodania: 2015-09-07 15:56:48
Autor: Lucjan Rugor


PDF (24 KB)

Zarządzenie Nr 04/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zachowania się uczniów w szkole.Data dodania: 2015-09-10 14:01:45
Autor: Lucjan Rugor


PDF (26 KB)

Zarządzenie Nr 05/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.Data dodania: 2015-10-05 16:00:10
Autor: Lucjan Rugor


PDF (542 KB)

Zarządzenie Nr 06/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości.Data dodania: 2015-10-30 16:07:43
Autor: Lucjan Rugor


PDF (29 KB)

Zarządzenie Nr 07/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie dnia wolnego przypadającego w sobotę 26 grudnia 2015r.Data dodania: 2015-12-22 16:11:27
Autor: Lucjan Rugor


PDF (85 KB)

Zarządzenie Nr 01/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zmian do zasad polityki rachunkowości.Data dodania: 2016-01-19 16:14:05
Autor: Lucjan Rugor


PDF (37 KB)

Zarządzenie Nr 02/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.Data dodania: 2016-04-08 13:29:47
Autor: Lucjan Rugor


PDF (42 KB)

Zarządzenie Nr 03/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie określenia zasad wyznaczania celów i zadań Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku.Data dodania: 2016-09-15 14:34:56
Autor: Lucjan Rugor


PDF (36 KB)

Zarządzenie Nr 04/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia „Procedury zarządzania ryzykiem” w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku.Data dodania: 2016-09-15 14:40:07
Autor: Lucjan Rugor


PDF (135 KB)

Zarządzenie Nr 05/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.Data dodania: 2016-09-15 14:44:28
Autor: Lucjan Rugor


PDF (26 KB)

Zarządzenie Nr 06/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.Data dodania: 2016-10-12 14:49:50
Autor: Lucjan Rugor


PDF (63 KB)

Zarządzenie Nr 07/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie uchylenia zasad polityki rachunkowości obowiązujących w szkole.Data dodania: 2016-12-21 13:57:00
Autor: Lucjan Rugor


PDF (53 KB)

Zarządzenie Nr 01/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zawieszenia zajęć w dniach 10-11 stycznia 2017 r.Data dodania: 2017-01-13 15:11:01
Autor: Lucjan Rugor


PDF (83 KB)

Zarządzenie Nr 02/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.Data dodania: 2017-02-08 14:15:55
Autor: Lucjan Rugor