Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (71 KB)

Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zmiany zarządzenia nr 05/2020 w sprawie zasad organizacji pracy administracji i obsługi w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w RybnikuData dodania: 2020-06-12 14:42:11
Autor: Lucjan Rugor


PDF (106 KB)

Zarządzenie Nr 09/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-opiekuńczych w klasach I – III w terminie od 25 – 29 maja 2020 r.Data dodania: 2020-06-12 14:40:19
Autor: Lucjan Rugor


PDF (159 KB)

Zarządzenie Nr 08/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia „Procedur bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w RybnikuData dodania: 2020-06-12 14:36:32
Autor: Lucjan Rugor


PDF (68 KB)

Zarządzenie Nr 07/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zmiany zarządzenia nr 05/2020 w sprawie zasad organizacji pracy administracji i obsługi w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w RybnikuData dodania: 2020-06-12 14:34:31
Autor: Lucjan Rugor


PDF (69 KB)

Zarządzenie Nr 06/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zmiany zarządzenia nr 05/2020 w sprawie zasad organizacji pracy administracji i obsługi w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w RybnikuData dodania: 2020-05-08 12:05:45
Autor: Lucjan Rugor


PDF (71 KB)

Zarządzenie Nr 05/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zmiany zasad organizacji pracy administracji i obsługi w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w RybnikuData dodania: 2020-04-28 16:35:06
Autor: Lucjan Rugor


PDF (96 KB)

Zarządzenie Nr 04/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  Data dodania: 2020-04-20 13:23:40
Autor: Lucjan Rugor


PDF (88 KB)

Zarządzenie Nr 03/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  Data dodania: 2020-03-25 13:00:24
Autor: Lucjan Rugor


PDF (77 KB)

Zarządzenie Nr 02/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie określenia zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznegoData dodania: 2020-03-25 12:25:11
Autor: Lucjan Rugor


PDF (80 KB)

Zarządzenie Nr 01/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejData dodania: 2020-02-25 12:50:20
Autor: Lucjan Rugor


PDF (134 KB)

Zarządzenie Nr 21/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie: wprowadzenia zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w RybnikuData dodania: 2019-11-13 19:56:29
Autor: Lucjan Rugor


PDF (81 KB)

Zarządzenie Nr 20/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie: powołania Szkolnych Komisji Konkursowych oraz organizacji etapu szkolnego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020.Data dodania: 2019-11-13 19:54:41
Autor: Lucjan Rugor


PDF (80 KB)

Zarządzenie Nr 19/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku.Data dodania: 2019-11-13 19:51:57
Autor: Lucjan Rugor


PDF (102 KB)

Zarządzenie Nr 18/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie: wprowadzenia regulaminu świetlicy szkolnej. Data dodania: 2019-11-13 19:49:32
Autor: Lucjan Rugor


PDF (521 KB)

Zarządzenie Nr 17/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie: wprowadzenia Systemu Bezpieczeństwa oraz Algorytmu postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia w szkole. 


PDF (151 KB)

Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 17 /2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 z dnia 18 maja 2019 r. - Algorytm postępowania w stanach zagrożenia   zdrowia i życia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w RybnikuData dodania: 2019-11-13 19:44:59
Autor: Lucjan Rugor


PDF (207 KB)

Zarządzenie Nr 16/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia Procedury określającej wskaźniki oceny pracy nauczyciela.Data dodania: 2019-06-04 13:06:41
Autor: Lucjan Rugor


PDF (105 KB)

Zarządzenie Nr 15/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zawieszenia zajęć szkolnych w dniu 26 kwietnia 2019 r.Data dodania: 2019-05-06 16:17:12
Autor: Lucjan Rugor


PDF (105 KB)

Zarządzenie Nr 14/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zawieszenia zajęć szkolnych w dniu 25 kwietnia 2019 r.Data dodania: 2019-05-06 16:16:18
Autor: Lucjan Rugor


PDF (105 KB)

Zarządzenie Nr 13/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zawieszenia zajęć szkolnych w dniu 24 kwietnia 2019 r.Data dodania: 2019-05-06 16:13:15
Autor: Lucjan Rugor


PDF (104 KB)

Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zawieszenia zajęć szkolnych w dniu 12 kwietnia 2019 r.Data dodania: 2019-04-17 16:09:05
Autor: Lucjan Rugor


PDF (104 KB)

Zarządzenie Nr 11/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zawieszenia zajęć szkolnych w dniu 11 kwietnia 2019 r.Data dodania: 2019-04-17 15:59:57
Autor: Lucjan Rugor


PDF (104 KB)

Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zawieszenia zajęć szkolnych w dniu 10 kwietnia 2019 r.Data dodania: 2019-04-10 16:20:23
Autor: Lucjan Rugor


PDF (104 KB)

Zarządzenie Nr 09/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zawieszenia zajęć szkolnych w dniu 9 kwietnia 2019 r.Data dodania: 2019-04-10 16:19:25
Autor: Lucjan Rugor


PDF (105 KB)

Zarządzenie Nr 08/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zawieszenia zajęć szkolnych w dniu 8 kwietnia 2019 r.Data dodania: 2019-04-10 16:08:43
Autor: Lucjan Rugor


PDF (81 KB)

Zarządzenie nr 07/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie powołania komisji ds. selekcji księgozbioru biblioteki szkolnej.Data dodania: 2019-04-10 16:06:14
Autor: Lucjan Rugor


PDF (163 KB)

Zarządzenie Nr 06/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia procedury organizacji nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej nr 20 w RybnikuData dodania: 2019-03-20 19:54:02
Autor: Lucjan Rugor


PDF (80 KB)

Zarządzenie Nr 05/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 20 w RybnikuData dodania: 2019-03-13 18:34:12
Autor: Lucjan Rugor


PDF (92 KB)

Zarządzenie Nr 04/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykonywania działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeprowadzania ewakuacji w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w RybnikuData dodania: 2019-02-13 14:42:42
Autor: Lucjan Rugor


PDF (165 KB)

Zarządzenie Nr 03/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w RybnikuData dodania: 2019-02-08 13:37:09
Autor: Lucjan Rugor


PDF (84 KB)

Zarządzenie Nr 02/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie uchylenia Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku.Data dodania: 2019-02-08 13:31:48
Autor: Lucjan Rugor


PDF (86 KB)

Zarządzenie Nr 01/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zapewnienia urządzeń korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe


PDF (88 KB)

Załącznik do Zarządzenia nr 01/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z dn. 10 stycznia 2019 r.Data dodania: 2019-02-05 11:25:49
Autor: Lucjan Rugor


PDF (123 KB)

Zarządzenie Nr 14/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku.Data dodania: 2018-12-14 09:23:38
Autor: Lucjan Rugor


PDF (80 KB)

Zarządzenie Nr 13/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zmiany regulaminu stołówki szkolnej.Data dodania: 2018-11-15 16:17:57
Autor: Lucjan Rugor


PDF (92 KB)

Zarządzenie Nr 12/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.Data dodania: 2018-11-15 16:13:22
Autor: Lucjan Rugor


PDF (207 KB)

Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela.Data dodania: 2018-10-29 15:01:42
Autor: Lucjan Rugor


PDF (83 KB)

Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie powołania Szkolnych Komisji Konkursowych oraz organizacji etapu szkolnego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019.Data dodania: 2018-10-29 14:03:24
Autor: Lucjan Rugor


PDF (80 KB)

Zarządzenie Nr 09/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20  im. Harcerzy Buchalików w Rybniku Data dodania: 2018-10-18 13:31:24
Autor: Lucjan Rugor


PDF (110 KB)

Zarządzenie Nr 08/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w RybnikuData dodania: 2018-09-11 14:23:41
Autor: Lucjan Rugor


PDF (94 KB)

Zarządzenie Nr 07/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na wypadek wystąpienia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczenia powietrza dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w RybnikuData dodania: 2018-09-04 13:16:55
Autor: Lucjan Rugor


PDF (78 KB)

Zarządzenie Nr 06/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zmiany prowadzenia ewidencji składników majątkowychData dodania: 2018-09-04 13:11:54
Autor: Lucjan Rugor


PDF (78 KB)

Zarządzenie nr 05/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie przeprowadzenia skontrum w bibliotece szkolnej. Data dodania: 2018-09-04 13:04:14
Autor: Lucjan Rugor


PDF (171 KB)

Zarządzenie Nr 04/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia przebiegu organizacji egzaminu klasyfikacyjnego dla uczennicy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku. Data dodania: 2018-06-18 17:55:20
Autor: Lucjan Rugor


PDF (107 KB)

Zarządzenie Nr 03/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zmiany systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, „Procedury zarządzania ryzykiem” i „Procedury zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji”.Data dodania: 2018-06-18 17:51:33
Autor: Lucjan Rugor


PDF (68 KB)

Zarządzenie Nr 02/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


PDF (198 KB)

Załącznik do Zarządzenia nr 02/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z dn. 20 lutego 2018 r.Data dodania: 2018-02-21 16:54:12
Autor: Lucjan Rugor


PDF (79 KB)

Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia dni 02.11.2017 r. oraz 29.01.2018 r. dniami wolnymi od pracy w  Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku


PDF (80 KB)

Zarządzenie Nr 09/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w RybnikuData dodania: 2017-10-05 11:55:49
Autor: Lucjan Rugor


PDF (116 KB)

Zarządzenie Nr 08/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie regulaminu stołówki szkolnejData dodania: 2017-09-11 16:51:48
Autor: Lucjan Rugor


PDF (73 KB)

Zarządzenie Nr 07/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w RybnikuData dodania: 2017-09-11 15:13:32
Autor: Lucjan Rugor


PDF (108 KB)

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie przeprowadzenia spisu z naturyData dodania: 2017-08-11 10:09:57
Autor: Lucjan Rugor


PDF (78 KB)

Zarządzenie Nr 05/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie przeprowadzenia skontrum części materiałów – podręczników w bibliotece szkolnejData dodania: 2017-08-11 10:04:35
Autor: Lucjan Rugor


PDF (121 KB)

Zarządzenie Nr 03/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia „Procedury zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji”  oraz zmiany „Procedury zarządzania ryzykiem” i „Polityki bezpieczeństwa”


PDF (114 KB)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  03/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 z dnia 5 kwietnia 2017 r.Data dodania: 2017-04-26 11:32:46
Autor: Lucjan Rugor


PDF (83 KB)

Zarządzenie Nr 02/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.Data dodania: 2017-02-08 14:15:55
Autor: Lucjan Rugor


PDF (53 KB)

Zarządzenie Nr 01/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zawieszenia zajęć w dniach 10-11 stycznia 2017 r.Data dodania: 2017-01-13 15:11:01
Autor: Lucjan Rugor


PDF (109 KB)

Zarządzenie Nr 07/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie uchylenia zasad polityki rachunkowości obowiązujących w szkole oraz wprowadzenia "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych" i "Instrukcji inwentaryzacyjnej"Data dodania: 2016-12-21 13:57:00
Autor: Lucjan Rugor


PDF (26 KB)

Zarządzenie Nr 06/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.Data dodania: 2016-10-12 14:49:50
Autor: Lucjan Rugor


PDF (135 KB)

Zarządzenie Nr 05/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.Data dodania: 2016-09-15 14:44:28
Autor: Lucjan Rugor


PDF (36 KB)

Zarządzenie Nr 04/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia „Procedury zarządzania ryzykiem” w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku.Data dodania: 2016-09-15 14:40:07
Autor: Lucjan Rugor


PDF (42 KB)

Zarządzenie Nr 03/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie określenia zasad wyznaczania celów i zadań Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku.Data dodania: 2016-09-15 14:34:56
Autor: Lucjan Rugor


PDF (85 KB)

Zarządzenie Nr 01/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zmian do zasad polityki rachunkowości.Data dodania: 2016-01-19 16:14:05
Autor: Lucjan Rugor


PDF (29 KB)

Zarządzenie Nr 07/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie dnia wolnego przypadającego w sobotę 26 grudnia 2015r.Data dodania: 2015-12-22 16:11:27
Autor: Lucjan Rugor


PDF (542 KB)

Zarządzenie Nr 06/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości.Data dodania: 2015-10-30 16:07:43
Autor: Lucjan Rugor


PDF (26 KB)

Zarządzenie Nr 05/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.Data dodania: 2015-10-05 16:00:10
Autor: Lucjan RugorData dodania: 2019-11-13 19:49:13
Autor: Lucjan Rugor


PDF (24 KB)

Zarządzenie Nr 04/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zachowania się uczniów w szkole.Data dodania: 2015-09-10 14:01:45
Autor: Lucjan Rugor


PDF (29 KB)

Zarządzenie Nr 02/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie dnia wolnego przypadającego w sobotę 15 sierpnia.Data dodania: 2015-08-20 13:53:02
Autor: Lucjan Rugor


PDF (37 KB)

Zarządzenie Nr 01/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegoData dodania: 2015-04-02 17:54:28
Autor: Lucjan Rugor


PDF (30 KB)

Zarządzenie Nr 07/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie skontrum w bibliotece szkolnejData dodania: 2014-10-30 17:48:56
Autor: Lucjan Rugor


PDF (25 KB)

Zarządzenie Nr 06/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczychData dodania: 2014-10-06 17:47:01
Autor: Lucjan Rugor


PDF (37 KB)

Zarządzenie Nr 04/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy szkolnejData dodania: 2013-09-06 17:31:41
Autor: Lucjan Rugor


PDF (33 KB)

Zarządzenie Nr 02/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie kryteriów przy doborze pracowników do rozwiązania umów o pracę,zastosowania ograniczonego wymiaru zatrudnienia lub przeniesienia na inne stanowisko pracy.Data dodania: 2013-05-06 17:28:48
Autor: Lucjan Rugor


PDF (34 KB)

Zarządzenie Nr 10/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2012-11-08 15:44:40
Autor: Lucjan Rugor


PDF (36 KB)

Zarządzenie Nr 08/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2012-09-24 14:47:03
Autor: Lucjan Rugor


PDF (15 KB)

Zarządzenie nr 07/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie powołania komisji przetargowej.Data dodania: 2012-07-03 10:37:11
Autor: Lucjan Rugor


PDF (88 KB)

Zarządzenie Nr 13/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia procedury organizacji nauczania indywidualnego.Data dodania: 2011-10-05 12:54:33
Autor: Lucjan Rugor


PDF (139 KB)

Zarządzenie Nr 10/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia Systemu Bezpieczeństwa w szkole.Data dodania: 2011-08-31 15:16:05
Autor: Lucjan Rugor


PDF (53 KB)

Zarządzenie Nr 09/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia regulaminu wycieczek.Data dodania: 2011-08-31 10:13:55
Autor: Lucjan Rugor


PDF (61 KB)

Zarządzenie Nr 07/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia procedury dopuszczenia do użytku programu nauczaniaData dodania: 2011-04-15 14:54:53
Autor: Lucjan Rugor


PDF (25 KB)

Zarządzenie Nr 04/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie powołania zespołu ds. indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I - IIIData dodania: 2011-02-07 16:16:28
Autor: Lucjan Rugor