Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.07.2019 r. nr SP20.254.03.2019 
na wykonanie usług w zadaniu "dowóz i odwóz uczniów na basen w Rybniku-Boguszowicach w ramach realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

PDF (610 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-08-21 15:41:39
Autor: Lucjan Rugor


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.07.2019 r. nr SP20.254.04.2019 
na dostawę jaj świeżych.

PDF (580 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-08-21 15:39:23
Autor: Lucjan Rugor


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.07.2019 r. nr SP20.254.05.2019 
na dostawę wyrobów garmażeryjnych świeżych.

PDF (587 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-08-21 15:38:14
Autor: Lucjan Rugor


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.07.2019 r. nr SP20.254.06.2019 
na dostawę ryb i mrożonek.

PDF (585 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-08-21 15:36:37
Autor: Lucjan Rugor


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.07.2019 r. nr SP20.254.07.2019 
na dostawę świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich.

PDF (584 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-08-21 15:34:56
Autor: Lucjan Rugor


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.07.2019 r. nr SP20.254.08.2019 
na dostawę warzyw, owoców oraz różnych artykułów spożywczych.

PDF (590 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-08-21 15:32:40
Autor: Lucjan Rugor


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.07.2019 r. nr SP20.254.09.2019 
na dostawę mięsa wieprzowo-wołowego i produktów wędliniarskich.

PDF (609 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.Data dodania: 2019-08-21 15:25:28
Autor: Lucjan Rugor


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na dostawę jaj


PDF (585 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (126 KB)

Zapytanie ofertowe, formularz asortymentowo - cenowy, formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy


PDF (66 KB)

Projekt umowyData dodania: 2019-07-22 16:50:05
Autor: Lucjan Rugor


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na dostawę warzyw, owoców, różnych artykułów spożywczych

PDF (683 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (159 KB)

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy


XLS (72 KB)

Formularz asortymentowo - cenowy


PDF (66 KB)

Projekt umowyData dodania: 2019-07-22 16:44:20
Autor: Lucjan Rugor


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na dostawę pieczywa


PDF (604 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (106 KB)

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy


XLS (31 KB)

Formularz asortymentowo - cenowy


PDF (66 KB)

Projekt umowyData dodania: 2019-07-22 16:37:44
Autor: Lucjan Rugor


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na dostawę ryb przetworzonych oraz warzyw i owoców mrożonych


PDF (621 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (112 KB)

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy


XLS (34 KB)

Formularz asortymentowo - cenowy


PDF (66 KB)

Projekt umowyData dodania: 2019-07-22 16:31:34
Autor: Lucjan Rugor


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na dostawę wyrobów garmażeryjnych świeżych


PDF (626 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (115 KB)

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy


XLS (31 KB)

Formularz asortymentowo - cenowy


PDF (66 KB)

Projekt umowyData dodania: 2019-07-22 16:23:32
Autor: Lucjan Rugor


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na dostawę mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego, podrobów i produktów wędliniarskich

PDF (640 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (114 KB)

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy


XLS (36 KB)

Formularz asortymentowo - cenowy


PDF (66 KB)

Projekt umowyData dodania: 2019-07-22 16:15:19
Autor: Lucjan Rugor


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na dowóz i odwóz uczniów klas trzecich i czwartych na pływalnię w Rybniku-Boguszowicach w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

PDF (653 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (110 KB)

Zapytanie ofertowe, harmonogram i formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy


PDF (83 KB)

Projekt umowyData dodania: 2019-07-22 15:58:17
Autor: Lucjan Rugor


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na dostawę mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego, podrobów i produktów wędliniarskich

PDF (659 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (90 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (67 KB)

Formularz asortymentowo-cenowy


PDF (52 KB)

Formularz ofertowy


PDF (44 KB)

Oświadczenie wykonawcy


PDF (65 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-09-11 17:19:53
Autor: Lucjan Rugor


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na dostawę warzyw, owoców, różnych artykułów spożywczych


PDF (699 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (90 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (102 KB)

Formularz asortymentowo-cenowy


PDF (52 KB)

Formularz ofertowy


PDF (39 KB)

Oświadczenie wykonawcy


PDF (65 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-09-11 17:25:36
Autor: Lucjan Rugor


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na dostawę jaj


PDF (614 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (101 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (59 KB)

Formularz asortymentowo-cenowy


PDF (52 KB)

Formularz ofertowy


PDF (38 KB)

Oświadczenie wykonawcy


PDF (65 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-09-11 17:29:42
Autor: Lucjan Rugor


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na dostawę wyrobów garmażeryjnych świeżych


PDF (640 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (101 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (70 KB)

Formularz asortymentowo-cenowy


PDF (52 KB)

Formularz ofertowy


PDF (39 KB)

Oświadczenie wykonawcy


PDF (65 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-09-11 17:34:21
Autor: Lucjan Rugor


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na dostawę ryb przetworzonych oraz warzyw i owoców mrożonych


PDF (649 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (94 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (68 KB)

Formularz asortymentowo-cenowy


PDF (52 KB)

Formularz ofertowy


PDF (40 KB)

Oświadczenie wykonawcy


PDF (65 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-09-11 17:37:21
Autor: Lucjan Rugor


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na dostawę pieczywa


PDF (629 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (90 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (63 KB)

Formularz asortymentowo-cenowy


PDF (52 KB)

Formularz ofertowy


PDF (41 KB)

Oświadczenie wykonawcy


PDF (65 KB)

Wzór umowyData dodania: 2018-09-11 17:40:27
Autor: Lucjan Rugor


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
o wartości poniżej 30 000 euro.

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 11.09.2018 r. nr SP20.254.03.2018
na dostawę warzyw, owoców, różnych artykułów spożywczych.

PDF (475 KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 11.09.2018 r. nr SP20.254.01.2018 
na dowóz i odwóz uczniów na basen w Rybniku-Boguszowicach.

 

PDF (565 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 11.09.2018 r. nr SP20.254.04.2018 
na dostawę jaj.

 

PDF (516 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 11.09.2018 r. nr SP20.254.02.2018 
na dostawę mięsa wieprzowo-wołowego i produktów wędliniarskich.

PDF (542 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 11.09.2018 r. nr SP20.254.05.2018 
na dostawę wyrobów garmażeryjnych.

 

PDF (539 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 11.09.2018 r. nr SP20.254.06.2018 
na dostawę ryb i mrożonek.

PDF (519 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na dostawę warzyw, owoców, różnych artykułów spożywczych


PDF (693 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (90 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (97 KB)

Formularz asortymentowo-cenowy


XLS (69 KB)

Formularz asortymentowo-cenowy - .xls


PDF (52 KB)

Formularz ofertowy


PDF (39 KB)

Oświadczenie wykonawcy


PDF (65 KB)

Wzór umowy


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 20.09.2018 r. nr SP20.254.08.2018 
na dostawę warzyw, owoców i różnych artykułów spożywczych.

PDF (515 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-10-01 16:22:16
Autor: Lucjan Rugor


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na wykonanie remontu pomieszczenia znajdującego się obok kotłowni
w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku

PDF (71 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (69 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (91 KB)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy


PDF (66 KB)

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy


PDF (44 KB)

Załącznik nr 3 - protokół odbioru


PDF (57 KB)

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót


PDF (57 KB)

Załącznik nr 5 - wzór umowyData dodania: 2018-10-29 11:57:20
Autor: Lucjan Rugor


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 26.10.2018 r. nr SP20.254.09.2018 
na remont pomieszczenia przy kotłowni w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku.

PDF (552 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-11-08 16:00:47
Autor: Lucjan Rugor


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na dowóz i odwóz uczniów klas czwartych na pływalnię w Rybniku-Boguszowicach w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

 

PDF (351 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (110 KB)

Zapytanie ofertowe, harmonogram i formularz cenowy, formularz ofertowy i oświadczenie wykonawcy


PDF (81 KB)

Wzór umowy


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 09.01.2019 r. nr SP20.254.01.2019 
na dowóz i odwóz uczniów na basen w Rybniku-Boguszowicach
w ramach realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

PDF (570 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-01-23 15:38:18
Autor: Lucjan Rugor


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na organizację wycieczki  ZFŚS po Śląsku Górnym i Opolskim - szlakiem śląskich zamków i pałaców dla pracowników szkoły

 

PDF (699 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (95 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (73 KB)

Formularz ofertowy i oświadczenie wykonawcy


PDF (64 KB)

Wzór umowyData dodania: 2019-06-05 09:43:04
Autor: Lucjan Rugor


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 03.06.2019 r. nr SP20.254.02.2019 
na organizację wycieczki ZFŚS   po Śląsku Górnym i Opolskim - szlakiem śląskich zamków i pałaców w dniach 21–23 czerwca 2019 r.

PDF (614 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-06-12 14:58:09
Autor: Lucjan Rugor