Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum

Data dodania: 2018-09-11 16:49:34
Autor: Lucjan Rugor


PDF (81 KB)

Wzór umowy


PDF (40 KB)

Oświadczenie wykonawcy


PDF (53 KB)

Formularz ofertowy


PDF (66 KB)

Harmonogram i formularz cenowy


PDF (91 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (695 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30 000 euro

na dowóz i odwóz uczniów klas czwartych na pływalnię w Rybniku-Boguszowicach w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

PDF (161 KB)

Zarządzenie Nr 04/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia zmian w procedurze organizacji nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej nr 20 w RybnikuData dodania: 2017-04-26 12:00:54
Autor: Lucjan RugorData dodania: 2018-01-11 15:04:46
Autor: Lucjan Rugor


PDF (88 KB)

Załącznik do Zarządzenia nr 11/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z dn. 15 grudnia 2017 r.

 


PDF (87 KB)

Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie zapewnienia urządzeń korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranoweData dodania: 2018-02-21 16:47:11
Autor: Lucjan Rugor


PDF (80 KB)

Zarządzenie Nr 01/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku.


PDF (42 KB)

Zarządzenie Nr 09/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie przeprowadzenia spisu z naturyData dodania: 2014-12-01 17:52:05
Autor: Lucjan Rugor


PDF (36 KB)

Zarządzenie Nr 02/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnegoData dodania: 2014-03-07 17:38:46
Autor: Lucjan Rugor


PDF (39 KB)

Zarządzenie Nr 05/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie dni wolnych przypadających w sobotę 3 maja oraz 1 listopada.Data dodania: 2014-05-06 17:44:53
Autor: Lucjan RugorData dodania: 2014-05-06 17:42:55
Autor: Lucjan Rugor


PDF (43 KB)

Zarządzenie Nr 04/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad postępowania w sprawach zamówień publicznychData dodania: 2012-02-01 12:57:04
Autor: Lucjan Rugor


PDF (86 KB)

Zarządzenie Nr 01/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykonywania działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeprowadzania ewakuacji.Data dodania: 2014-02-06 17:36:17
Autor: Lucjan Rugor


PDF (141 KB)

Zarządzenie Nr 01/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla realizacji Projektu „Lekcja nieograniczonych możliwości”Data dodania: 2013-05-06 17:21:19
Autor: Lucjan Rugor


PDF (70 KB)

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowoścData dodania: 2011-09-30 10:19:26
Autor: Lucjan Rugor


PDF (26 KB)

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie przekształcenia ewidencji inwentarza z formy papierowej w formę elektroniczną.Data dodania: 2011-09-29 12:17:33
Autor: Lucjan Rugor


PDF (13 KB)

Zarządzenie Nr 11/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.Data dodania: 2011-07-12 19:11:26
Autor: Lucjan Rugor


PDF (45 KB)

Zarządzenie Nr 08/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowościData dodania: 2011-03-21 16:17:53
Autor: Lucjan Rugor


PDF (12 KB)

Zarządzenie Nr 05/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowościData dodania: 2011-01-10 16:12:48
Autor: Lucjan Rugor


PDF (24 KB)

Zarządzenie Nr 02/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiemData dodania: 2011-01-04 16:06:18
Autor: Lucjan Rugor


PDF (399 KB)

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowościData dodania: 2011-01-04 16:03:36
Autor: Lucjan Rugor


PDF (69 KB)

Zarządzenie Nr 15/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w RybnikuData dodania: 2011-01-04 16:02:51
Autor: Lucjan Rugor


PDF (26 KB)

Zarządzenie Nr 14/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w RybnikuData dodania: 2010-12-19 10:55:09
Autor: Lucjan Rugor


PDF (18 KB)

Zarządzenie nr 07/2010 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku


PDF (28 KB)

Zarządzenie nr 04/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania i nagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w RybnikuData dodania: 2012-05-07 13:33:03
Autor: Lucjan Rugor


PDF (37 KB)

Zarządzenie Nr 02/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.Data dodania: 2016-04-08 13:29:47
Autor: Lucjan Rugor


PDF (28 KB)

Regulamin stołówki szkolnejData dodania: 2015-09-10 17:12:08
Autor: Lucjan Rugor


PDF (138 KB)

Regulamin ZFŚSData dodania: 2014-09-21 10:08:23
Autor: Lucjan Rugor


PDF (29 KB)

Zarządzenie nr 05/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu ZFŚS.Data dodania: 2012-05-18 13:35:04
Autor: Lucjan Rugor


PDF (24 KB)

Zarządzenie Nr 03/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia kosztu obiadu oraz regulaminu stołówki szkolnejData dodania: 2015-09-07 15:56:48
Autor: Lucjan Rugor


PDF (13 KB)

Zarządzenie Nr 06/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychData dodania: 2011-04-15 16:19:26
Autor: Lucjan RugorData dodania: 2011-02-01 16:14:27
Autor: Lucjan Rugor


PDF (12 KB)

Zarządzenie Nr 03/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku w sprawie ustalenia kosztu obiadu oraz regulaminu stołówki szkolnejData dodania: 2011-01-04 16:01:51
Autor: Lucjan Rugor


PDF (24 KB)

Zarządzenie Nr 13/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w RybnikuData dodania: 2010-12-21 13:32:43
Autor: Lucjan Rugor


PDF (13 KB)

Zarządzenie nr 11/2010 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w RybnikuData dodania: 2010-12-19 12:06:19
Autor: Lucjan Rugor


PDF (18 KB)

Zarządzenie nr 10/2010 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w RybnikuData dodania: 2010-12-19 12:05:49
Autor: Lucjan Rugor


PDF (14 KB)

Zarządzenie nr 09/2010 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w RybnikuData dodania: 2010-12-19 10:55:57
Autor: Lucjan Rugor


PDF (15 KB)

Zarządzenie nr 08/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20Data dodania: 2010-12-19 10:54:25
Autor: Lucjan Rugor


PDF (16 KB)

Zarządzenie nr 06/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20Data dodania: 2010-12-19 10:53:17
Autor: Lucjan Rugor


PDF (12 KB)

Zarządzenie nr 05/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20Data dodania: 2016-10-10 18:34:22
Autor: Lucjan Rugor


PDF (99 KB)

Aneks do statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z dnia 01.09.2016 r.Data dodania: 2016-10-10 18:32:50
Autor: Lucjan Rugor


PDF (55 KB)

Aneks do statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z dnia 07.03.2016 r.Data dodania: 2015-09-22 17:35:51
Autor: Lucjan Rugor


PDF (399 KB)

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku - tekst ujednolicony - 01.09.2015 r.Data dodania: 2015-09-22 17:34:33
Autor: Lucjan Rugor


PDF (64 KB)

Aneks do statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z dnia 01.09.2015 r.Data dodania: 2015-09-10 16:33:13
Autor: Lucjan Rugor


PDF (43 KB)

Aneks do statutu Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z dnia 25.08.2015 r.Data dodania: 2015-04-17 17:15:15
Autor: Lucjan Rugor


PDF (38 KB)

Aneks do statutu Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z dnia 16.03.2015 r.Data dodania: 2014-09-25 16:43:41
Autor: Lucjan Rugor


PDF (380 KB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku - tekst ujednolicony - 01.09.2014 r.Data dodania: 2014-09-25 16:41:34
Autor: Lucjan Rugor


PDF (150 KB)

Aneks do statutu Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z dnia 01.09.2014 r.Data dodania: 2014-02-28 16:02:27
Autor: Lucjan Rugor


PDF (47 KB)

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z dnia 28.02.2014 r.Data dodania: 2013-10-11 12:00:19
Autor: Lucjan Rugor


PDF (68 KB)

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z dnia 29.08.2013 r.Data dodania: 2012-09-24 11:58:00
Autor: Lucjan Rugor


PDF (67 KB)

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z dnia 03.09.2012 r.Data dodania: 2012-04-21 15:54:36
Autor: Lucjan Rugor


PDF (42 KB)

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w rybniku z dnia 29.03.2012 r.Data dodania: 2011-09-02 10:30:43
Autor: Lucjan Rugor


PDF (51 KB)

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z dnia 01.09.2011 r.Data dodania: 2011-01-20 15:04:19
Autor: Lucjan Rugor


PDF (58 KB)

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z dnia 26.11.2010Data dodania: 2010-12-19 11:03:14
Autor: Lucjan Rugor


PDF (111 KB)

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z dnia 26-08-2009Data dodania: 2010-12-19 11:01:47
Autor: Lucjan Rugor


PDF (24 KB)

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z dnia 28-08-2008Data dodania: 2010-12-19 11:00:33
Autor: Lucjan Rugor


PDF (281 KB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku


PDF (20 KB)

Zarządzenie nr 03/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w sprawie powołania komisji zdrowotnejData dodania: 2012-05-07 13:28:59
Autor: Lucjan Rugor


PDF (24 KB)

Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w RybnikuData dodania: 2011-01-04 15:59:36
Autor: Lucjan Rugor